Nieuws

 

Update AWBZ-claim d.d. 2 maart 2018

Met 22 van onze leden zijn we al geruime tijd weer in een heftige brief- en mailwisseling beland met het Ministerie van Financiën. Deze 22 leden zijn al een aantal stations verder in het hele proces om straks de weg vrij te maken voor de volgende stappen.

Zo zijn we allang afgestapt van de giftenaftrek van € 5.400 die veel mensen al hebben opgevoerd bij de aangifte van 2015. De reactie die de mensen kregen naar aanleiding van deze aftrekpost was dat het bedrag van € 5.400 "uit de lucht gegrepen was en niet was gespecificeerd". Daar had het Ministerie volkomen gelijk in en we zijn het anders gaan aanpakken. Nou, dat hebben ze geweten in Den Haag. Ze waren de discussie gestopt omdat dit hele AWBZ-gedoe onzin was en men er geen tijd meer aan wilde besteden. Na ontvangst van onze specificaties en een onderbouwing die uiterst zorgvuldig was geformuleerd werd men weer in positie gebracht. Ook wordt er rijkelijk geslingerd met uitspraken van diverse Rechtbanken waaruit moet blijken dat wij geen poot hebben om op te staan. Gelukkig zijn we bij De Werkgroep ook niet op ons achterhoofd gevallen en elke aangedragen publicatie van een vonnis wordt tot aan de grond toe afgebrand.

Na het opvragen van de inkomensverklaringen en het versturen van de juiste bedragen kan de AWBZ-claim oplopen tot ruim € 16.000 per persoon. En dat is een bedrag dat in z'n geheel wordt teruggevorderd en niet een deel daarvan zoals gebeurde bij die € 5.400 in 2015. Stel je eens voor, een echtpaar dat beiden gedurende de periode 2001 tot en met 2013 een meer dan gemiddeld inkomen had vordert nu dus ruim € 32.000 terug van de Belastingdienst. Maar ook voor mensen die met veel minder moesten doen hebben recht op een forse teruggave. Bij de 22 leden waar voor we momenteel aan het claimen zijn lopen de bedragen uiteen van € 3.790 tot € 32.178.

Het gaat om de volgende "meningsverschillen":

Het Ministerie van Financiën blijft bij het standpunt dat de Belastingdienst geen ANBI-instelling is. Deze ANBI-status is in de procedure van groot belang, omdat dit de enige juridische grond is waarop we een procedure kunnen gaan starten. De grap is echter dat steeds meer belastinginspecteurs in het land inmiddels al wel toegeven dat de Belastingdienst met die ANBI-status zit opgezadeld en dat de Belastingdienst hierdoor in een uiterst lastige juridische situatie komt te zitten. Ook is De Werkgroep in het bezit van de officiële documenten waaruit blijkt dat de Belastingdienst wel degelijk een ANBI-instelling is.

Wij hebben een claim op de Overheid. Een claim omdat er ten onrechte een bedrag aan AWBZ-premie is ingehouden op het inkomen gedurende de jaren 2001 tot en met 2013. Nog geen 1 keer is het woord "claim" gebruikt door het Ministerie. De laatste variant van hun juristen luidt: "Meer premies worden betaald dan er aan de zorg wordt uitgegeven". Tja, zo kan ik ook tijd rekken…

Inmiddels zijn er ook een aantal leden die door de diverse Belastingkantoren de mededeling hebben ontvangen dat er juridische procedures worden opgestart indien bepaalde belastingaanslagen niet betaald worden in verband met een verrekening met de uitstaande claim. Schrik hier niet van en laat het ons direct weten. Wij hebben inmiddels zo veel ervaring opgebouwd dat we dit soort dreigementen in een mum van tijd van tafel hebben geveegd.

Zoals het er nu naar uit ziet gaan we procedure opstarten in augustus van dit jaar. Voor die tijd moet er nog heel veel gebeuren en zal er nog heel veel gecorrespondeerd gaan worden met de Overheid. Geen probleem, we beginnen dit spel bijna leuk te vinden ondanks dat het steeds complexer wordt. Dus tot augustus 2018 kunnen jullie nog meedoen met onze actie. Zodra we procedure starten is dat niet meer mogelijk. Hoe je mee kunt doen staat uitvoerig beschreven op onze site en ook geven we aan wat de mogelijkheden zijn wanneer een bijdrage van € 50 per deelname niet mogelijk is.

Wel even een paar tips:

Wanneer je correspondentie ontvangt van de Belastingdienst of van het Ministerie van Financiën betreffende een afwijzing of wat dan ook, geef dat aan ons door. Ga niet zelf actie ondernemen zoals het spontaan opsturen van de inkomensverklaringen naar het betreffende kantoor. Ten eerste doen ze er daar niets mee, ten tweede ben je ze kwijt (er zijn een aantal leden die die hebben gedaan zonder daar een kopie van te maken) en ten derde wordt het steeds lastiger om die verklaringen voor de tweede keer op te vragen. De Belastingdiensten hebben inmiddels al de nodige instructies ontvangen wat betreft de AWBZ-claim.