De informatie verzonden met dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Werkgroep staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen verzoeken wij de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. De Werkgroep is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. If you received this communication in error, please contact the sender and delete the material from any computer.