Feiten en cijfers over de toeslagenaffaire

Het herstel van de toeslagenaffaire dreigt een affaire op zich te worden. Dat schrijft journalist Folkert Jensma van NRC. In de krant van 27 augustus 2023 zet hij alle kosten, die verbonden zijn met het afwikkelen van de toeslagenaffaire op een rijtje.

Dit zijn de feiten:

Volgens de hoogste bestuursrechter hebben het kabinet en kamer bewust onhaalbare beloftes gedaan, nl dat over ieder beroep of bezwaar binnen 3 maanden wordt besloten.

Alleen al voor dwangsommen heeft het kabinet de komende jaren 60 miljoen euro begroot, uit te keren aan burgers die te lang op een beslissing over compensatie moeten wachten.

Het aantal ouders dat meent recht te hebben op compensatie zal dit jaar (2023) vermoedelijk stijgen tot ruim 68.000, 5.000 meer dan vorig jaar werd verwacht.

Professionele bezwaarbureaus wakkeren het aantal aanvragen aan. Dat leidt ook tot de aanmelding van mensen die geen recht hebben op compensatie.

Gemiddeld genomen blijkt de helft van de aanmelders in aanmerking te komen voor compensatie.

Bij de laatste Voorjaarsnota (2023) is 1,3 miljard euro EXTRA uitgetrokken voor de hersteloperatie.

De totale kosten daarvan worden nu geschat op 7,1 miljard.

5,1 miljard daarvan is bestemd voor directe compensatie aan gedupeerden, de rest gaat op aan uitvoeringskosten.

In de eerste twee jaren van de hersteloperatie, 2021 en 2022, gingen 18 procent en 23 procent van het herstelbudget naar het ambtelijke apparaat, in de vorm van personeel en huisvesting. Dat is inmiddels gegroeid naar 30 procent, mede door de inzet van externe organisaties.

Het aantal herstelambtenaren, aanvankelijk geschat op 1700, zal volgend jaar (2024) moeten uitkomen op 2350. Dit is 4x zoveel medewerkers als de hele onderwijsinspectie.

De bezwaar- en beroepsafdeling moet groeien van 300 naar 660 arbeidsplaatsen.

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: