Update 12 september 2018

update

De laatste 6 maanden hebben we weinig van ons laten horen sinds de laatste update, maar er is wel heel veel gebeurd met betrekking tot de AWBZ-claim van de Werkgroep, vandaar dat we dit keer met een uitgebreide update komen.

Ook hebben we inmiddels veel meer inzicht gekregen over de aanpak en de communicatie van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën richting de indieners van deze claim.

Onze nieuwe site en de daaraan gekoppelde media-tools bieden ons de mogelijkheid om veel sneller en veel eenvoudiger berichten te versturen. Toekomstige ontwikkelingen zullen vanaf nu dan ook in een hogere frequentie worden gepubliceerd.

De stand van zaken

Zoals we in onze vorige update al hebben aangegeven zijn we met 26 van onze leden beland in een flinke strijd met de Belastingdienst. Waarom deze 26 leden?

In 2016 zijn we gestart met onze AWBZ-claim. Destijds hebben we de mensen aangeraden om een bedrag van € 5.400 op te voeren als gift/aftrekpost bij de aangifte 2015. Een grote groep mensen heeft op basis van deze aangifte een voorlopige aanslag ontvangen en een substantieel deel van dit bedrag ontvangen.

Bij het vesturen van de definitieve aanslagen zijn deze 26 mensen zwaar onder druk gezet door de Belastingdienst. De Belastingdienst was en is nog steeds van mening dat er voor de belastingbetaler geen grond is om de teveel betaalde AWBZ-premie terug te vorderen. Als belangrijkste argument werd aangegeven dat het bedrag van € 5.400 ongegrond was en niet gespecificeerd.

Op deze situatie waren we voorbereid, vandaar dat vanaf dat moment de inkomensverklaringen zo belangrijk werden. Alleen met die verklaringen waren we in staat om het juiste bedrag te bepalen dat door de Belastingdienst destijds ten onrechte is ingehouden. Deze groep van mensen heeft vervolgens opnieuw een brief gestuurd met daarin de specificatie.

corr_4

Vanaf dat moment hebben we besloten om een eenmalige eigen bijdrage te vragen van € 50. Dit geld is gereserveerd voor een naderende juridische procedure en om de kosten enigszins te dekken die gepaard gaan met dit project. We realiseerden ons inmiddels dat dit wel eens een hele grote zaak zou gaan worden.

Het Ministerie van Financiën

Na de ontvangst van de gespecificeerde claims en het besef dat de Belastingdienst wel degelijk een ANBI-instelling is heeft het Ministerie van Financiën haar strategie moeten aanpassen. In 2016 was men in de veronderstelling dat onze AWBZ-claim wel zou overwaaien maar inmiddels staat de boel daar op scherp en uit zeer betrouwbare bron hebben we vernomen dat er een vast team op is gezet.

Het Ministerie van Financiën trekt alle trukendozen open

Diverse malen wordt er door de Overheid een verwoede poging gedaan de terugvordering te vergelijken met een verwijzing naar een uitspraak van de Rechtbank Den Haag en zo tot jurisprudentie te komen. Het begint met een vergelijking naar een uitspraak van 22 januari 2014: ECLI:NL:RBDHA:2014:667. Dit blijkt een uitglijertje te zijn van de Belastingdienst én het Directoraat-Generaal Belastingdienst. Deze zaak heeft betrekking op de veroordeling van een pedofiel.

Inmiddels heeft het Directoraat hiervoor  haar excuses aangeboden. Het had moeten zijn ECLI:NL:RBDHA:2014:677.  Maar ook deze keer slaan ze de plank weer volledig mis. Deze uitspraak heeft betrekking op de Monumentenwet 1988, en heeft net zo min iets te maken met het indienen van de AWBZ-claim als iemand die 4 maanden in hechtenis wordt genomen voor het in bezit hebben van kinderporno.

Vervolgens kwam het Ministerie met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 juni 2015, gepubliceerd onder ECLI:NL:2015:4788. Gezien de “blunders” van de vorige vergelijkingen hebben we uiteraard ook deze uitspraak grondig laten bestuderen. Deze uitspraak heeft wellenwaar betrekking op het opvoeren van  een gift, maar onze “gift” hebben we inmiddels aangepast in een formele terugvordering.

Geen terugvordering maar een bezwaarschrift

De Belastingdienst moet het nu over een andere boeg gooien en men heeft bedacht dat wanneer onze terugvordering de status bezwaarschrift krijgt de regelgeving kan worden toegepast. Bij de Belastingdienst ligt het scenario vast als het gaat om een bezwaarschrift. In geval van een terugvordering door de belastingbetaler is er geen scenario. Voor de belastingbetaler is het scenario betreffende een bezwaarschrift altijd nadelig. Een bezwaarschrift wordt in principe altijd afgewezen.

De status “bezwaarschrift” moet eerst worden vernietigd

Wanneer ik iemand een brief schrijf met daarin het woord Piet is dat duidelijk. Wanneer de ontvanger van die brief van mening is dat daar Jan staat hebben we een issue. Is het nu Jan of is het nu Piet?

Een ongelooflijke simpele situatie, maar daar draait het op dit moment wel om: Staat er in de kop van de brieven van deze  26 mensen AWBZ-claim of staat er in de kop van deze brieven “Terugvordering van de ten onrechte ingehouden AWBZ-premie gedurende de jaren 2001 tot en met 2013“.

Individuele juridische procedures

Om hier duidelijkheid in te krijgen moeten een aantal van deze leden nu eerst gaan procederen. Daar zal worden bepaald wat het onderwerp is van de brief . Ik denk dat een Rechter met enige kennis van de Nederlandse taal hier vrij snel een oordeel zal vellen, maar het zal wel een tijdrovende gebeurtenis gaan worden want het gaat natuurlijk niet alleen over Piet en Jan.

Voortgang van de gezamenlijke procedure

Pas wanneer er een vonnis is uitgesproken kunnen we verder met de gezamenlijke procedure. Uiteraard zijn de voorbereidingen in volle gang. Die voorbereidingen stagneren niet door een begripsverwarring bij het Ministerie. Wanneer zou blijken dat de Rechter de Nederlandse taal toch niet helemaal beheerst en de uitspraak valt nadelig uit dan hebben ook wij allerlei scenario’s op de plank klaarliggen.

We hebben onze koning ook maar even aan het werk gezet

Inmiddels wordt de druk op onze leden door de Belastingdienst flink opgevoerd. Op zich niet erg, want de Werkgroep treedt namens deze leden op richting de verschillende Belastingkantoren en richting het landelijk Incasso Centrum.

Wat wel vervelend begint te worden is dat de Overheid niet meer het fatsoen heeft om inhoudelijk op onze brieven in te gaan en zich op dit punt gedraagt als de bekende olifant in een porseleinkast, met alle gevolgen van dien. Ook onze tone of voice passen we regelmatig aan.

brief_8

Meedoen met deze procedure kan nog steeds

Zolang de individuele procedures lopen kan men nog meedoen met de gezamenlijke procedure. Vanaf het moment dat we de dagvaarding laten afgeven kan dat niet meer. Wanneer dat moment komt laten we uiteraard tijdig weten.

Volg deze instructies om je aan te melden voor de procedure.

Inkomensverklaringen

De mensen die inmiddels de eigen bijdrage hebben betaald doen automatisch mee met de procedure. Wanneer er wel is betaald maar nog geen inkomensverklaringen zijn opgevraagd bij de Belastingdienst moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Stuur die verklaringen niet naar de Werkgroep maar bewaar ze goed. Op onze site wordt nog hard gewerkt aan de inlogpagina. Wanneer deze klaar is kunnen die verklaringen daar worden verwerkt.

Nog wel een paar tips

Wanneer je correspondentie ontvangt van de Belastingdienst of van het Ministerie van Financiën betreffende een afwijzing of wat dan ook, geef dat aan ons door. Wij weten inmiddels de weg bij de Belastingdienst, het Ministerie én bij het Kabinet. Wij corresponderen regelmatig met ze en, wanneer het uitkomt, zij met ons.

Ga niet zelf actie ondernemen zoals het spontaan opsturen van de inkomensverklaringen naar het betreffende kantoor. Ten eerste doen ze er daar niets mee, ten tweede ben je ze kwijt (er zijn een aantal leden die dat hebben gedaan zonder daar een kopie van te maken). Tevens verstuurt de Belastingdienst de inkomensverklaringen maar 1 keer!

 

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: