De enige reden waarom wij vragen dit formulier in te vullen en aan ons te versturen is dat wij 100% zeker moeten zijn dat de juiste informatie straks naar de juiste persoon wordt verstuurd, niet omdat uw gegevens onjuist zouden zijn. Het is een extra controleronde vanuit onze kant.


Beste deelnemer aan de AWBZ-claim,

Veel deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd over de hoogte van hun persoonlijke claim. Indien u deze informatie nog niet van ons heeft ontvangen vul dan onderstaand formulier in en stuur dit naar de Werkgroep. Wij laten u dan spoedig weten wat de stand van zaken is met betrekking tot uw claim.


Opvragen

Aanhef(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ


Privacybeleid


Vul dit formulier a.u.b. zorgvuldig in. Bij veel aanmeldingen was het BSN onjuist en was bijvoorbeeld de geboortedatum, het paspoortnummer o.i.d. ingevuld. Inmiddels hebben we dat gecorrigeerd.

Er zijn meerdere deelnemers die zich hebben aangemeld met hetzelfde emailadres. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen of iemand die zich als contactpersoon heeft aangemeld voor anderen. Deze aanvraag moet dan per deelnemer worden ingediend.

Leden die, ondanks herhaalde betaalverzoeken, nog steeds de éénmalige bijdrage niet hebben voldaan ontvangen pas bericht nadat de betaling is ontvangen.

Er zijn emailadressen niet meer actief of zijn bij de aanmelding foutief ingevuld. Wanneer deze mailing is verstuurd krijgen wij daar automatisch een melding van en met deze deelnemers zal door ons telefonisch contact worden opgenomen om e.e.a. te controleren.

Uiteraard moeten de deelnemers van wie de informatie nog niet compleet is wat langer wachten voordat we de gegevens kunnen verstrekken.

Met vriendelijke groet,
De Werkgroep