Belangrijk nieuws over onze AWBZ-claim

Augustus 2021

Uiteraard hebben we enige tijd geleden aangekondigd alle info met betrekking tot de AWBZ-claim uitsluitend te delen met de deelnemers aan deze procedure, maar recente gebeurtenissen hebben ons doen besluiten deze beslissing voorlopig te herzien.

Op 22 juni jl. hebben alle deelnemers aan de AWBZ-claim een update ontvangen. In die update staat o.a. het volgende bericht:

De voorgeschiedenis

De AWBZ-claim is van start gegaan in 2016. We hebben toen onze leden aangeraden om een bedrag van € 5.400 als aftrekpost/gift op te voeren bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015.

Dit bedrag van € 5.400 was destijds een inschatting van het terug te vorderen bedrag dat teveel zou zijn ingehouden door de Belastingdienst. Uiteindelijk blijkt dat bedrag ook veel hoger te liggen, vandaar dat wij de inkomensverklaringen nodig hadden.

Uiteindelijk hebben heel veel mensen die het bedrag van € 5.400 hadden opgevoerd bij hun aangifte een aanzienlijk bedrag ontvangen van de Belastingdienst middels een positieve aanslag IN/PVV 2015.

Opmerking: Die aftrekpost van € 5.400 was alléén van toepassing voor de aangifte 2015.

De gevolgen van deze positieve aanslagen

Op een gegeven moment zijn ze bij de Belastingdienst wakker geworden en was men het niet eens met deze aftrekpost. Vanaf dat moment heeft zij er alles aan gedaan om het bedrag dat onze leden hadden ontvangen weer terug te vorderen en daarvoor heeft de Belastingdienst alle legale middelen voor gebruikt die zij tot hun beschikking hebben. En niet alleen de legale maar ook middelen die niet geoorloofd zijn. Overigens is dit niet bij iedereen gebeurd maar wel bij een grote groep.

De Werkgroep begint een gezamenlijke voor-procedure

Om de gezamenlijke procedure te starten moesten we dus eerst duidelijkheid hebben wat betreft de haalbaarheid en daarom zijn we in november met een kleine groep van 26 deelnemers begonnen met een beroepsprocedure die vanaf dat moment door de Belastingdienst en de Belastingrechter getraineerd werden. Dit met als gevolg veel woede en frustraties bij deze leden en niet in de laatste plaats bij ons.

De Belastingdienst komt plotseling wél met een reactie

Geheel onverwachts ontvingen de meeste leden uit deze groep van 26 deelnemers afgelopen week een brief van de Belastingdienst met daarin een reactie op de procedure die we zijn gestart in november 2019.

De Belastingdienst gaat plotseling akkoord met de door de Werkgroep ingediende bezwaarschriften en acht deze allemaal gegrond. De deelnemers ontvangen nagenoeg allemaal een aanzienlijk bedrag terug dat ook nog binnen 1 week betaald zal gaan worden. Ik zeg nagenoeg want we hebben nog niet iedereen kunnen bereiken. Uiteraard gaat het nog niet om het bedrag dat we hebben berekend naar aanleiding van de inkomensverklaringen en ook de rente is hierin nog niet verwerkt, maar dat doen we in de volgende face.

Wat betekent dit voor het verdere verloop

Ontzettend veel! Eindelijk kunnen we starten met het terugvorderen van de ten onrechte ingehouden AWBZ-premie over de jaren 2001 tot en met 2013, niets staat ons meer in de weg en zullen we geen tegenwerking meer ondervinden van de Belastingdienst. De deelnemers die nu (een deel) van de vordering zullen ontvangen krijgen dit op basis van een definitieve aanslag IB/PVV 2015. De Belastingdienst kan hier niets meer aan veranderen, nu niet en in de toekomst niet.

Dit betekend ook dat we nu in staat zijn alle verrekeningen, terugvorderingen e.d. voor onze leden terug te vorderen van de Belastingdienst. Dit zal een enorme administratieve klus worden maar we gaan er op korte termijn mee aan de slag

Sceptici, afwachters en wie nog meer…

Als wij jullie een goede raad mogen geven: Neem direct deel aan deze procedure want met een relatief kleine investering is er veel geld te halen bij de Belastingdienst. Geld waar jullie recht op hebben en waarvoor de Werkgroep samen met haar deelnemende leden de weg voor vrij hebben gemaakt de afgelopen jaren. Oh ja, en ga niet zelf proberen het bedrag terug te vorderen omdat dit niet zal gaan lukken. De Werkgroep heeft inmiddels de kennis en de ervaring om dit te doen.

We gaan het heel erg druk krijgen

En het zal ook veel geld gaan kosten om dit te doen, dus elke bijdrage is nu meer dan welkom. Maar het voelt wel heel erg goed dat alle tijd die we hier tot nu toe aan hebben besteed z’n vruchten gaat afwerpen.

De Werkgroep doet het niet alleen, we moeten het écht samen doen!

Maak uw donatie over naar:
NL18 ABNA 0113 978 146 t.n.v. De Werkgroep.

Namens de Werkgroep,
Rob Otten

 

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: