We zijn onze teveel betaalde AWBZ-premie aan het terugvorderen. Doe je met ons mee?

In de periode 2001 tot en met 2013 heeft de belastingdienst teveel AWBZ-premie ingehouden op het inkomen van de belastingplichtigen. Gebleken is dat gemiddeld 34% van de in totaal ingehouden premies over deze jaren niet is besteed aan de bijzondere zorg waarvoor het bedoeld was.

Het rapport van Henk van Gerven

In augustus 2014 verscheen het rapport van Henk van Gerven (toen nog SP-Kamerlid en oud-huisarts). Hierin werd duidelijk dat gedurende de periode 2001 tot en met 2013 een bedrag van 70 miljard euro aan AWBZ-premies niet was besteed aan de zorg, met als gevolg dat de zorg onbetaalbaar is geworden. De AWBZ-premie is gedurende die jaren ingehouden door de belastingdienst op de inkomens en de uitkeringen van de burgers.

Eind mei 2016 doet Renske Leijten (politica voor de SP en vanaf 30 november 2006 tot voor kort was zij Tweede Kamerlid en belast met de portefeuille zorg en jeugdzorg) er nog een schepje bovenop en twittert: “Sinds 2001 is 156 miljard euro aan zorgpremie (AWBZ) verdwenen. Waar bleef dat geld? Dijsselbloem antwoordt niet maar zit het weg te lachen”.

Lees verder

Wie kunnen er meedoen aan de AWBZ-claim?

Iedereen die gedurende de periode 2001 tot en met 2013, of een gedeelte daarvan, een inkomen heeft gehad kan meedoen met de AWBZ-claim. Of het nu loon uit loondienst is geweest, inkomen uit een eigen zaak, een WW-uitkering, bijstand, WAO, AOW, pensioen, enz.

Lees verder

Heeft deze procedure een kans van slagen?

Reken maar! Eind 2019 zijn we met 26 van onze deelnemers een soort van proefprocedure gestart tegen de belastingdienst door middel van een zeer uitgebreid bezwaarschrift. Deze 26 leden eisten in dit bezwaarschrift de terugvordering van de teveel en ten onrechte ingehouden AWBZ-premie gedurende de jaren 2001 tot en met 2013. In augustus 2021 heeft de belastingdienst deze bezwaarschriften gegrond verklaard.

Lees verder

Meedoen met de AWBZ-claim heeft wel degelijk zin

We geven het toe, het is inmiddels een behoorlijk complexe materie geworden en we zijn er al heel lang mee bezig, maar het eind is in zicht. Veel mensen die zich nog niet hebben aangemeld hebben nog veel vragen.

Lees verder

De planning en het verdere verloop van onze AWBZ-claim

Omdat de mainstream media het vertikt aandacht te besteden aan deze procedure zijn we begin mei 2022 zelf begonnen met het intensief adverteren op een aantal Sociaal media kanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram en dat hebben we geweten! Het aantal deelnemers aan de AWBZ-claim is sindsdien verdrievoudigd en daar hebben we onze handen vol aan.

Lees verder

Hoe kun je meedoen met deze procedure?

Heel simpel. We hebben een aantal dingen van je nodig en het kost niet meer dan 10 minuten om je aan te melden. Zodra wij jouw gegevens hebben gaan we aan het werk, je hoeft zelf verder niets meer te doen, dat doen wij voor je.

Meedoen met onze AWBZ-claim


       

Privacybeleid

 

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: