Iedereen weet natuurlijk dat we al heel lang bezig zijn met de AWBZ-claim, en dat dit een langlopend en uiterst intensieve procedure is. Ook is inmiddels bekend dat er een kleine groep van onze deelnemers al geruime tijd in de vuurlinie ligt. De Belastingdienst doet er op dit moment werkelijk alles aan om onze terugvordering van de teveel betaalde AWBZ-premie de kop in te drukken. De Belastingdienst gaat er met gestrekt been in en lapt alle (belasting)regels aan haar laars.

Overzicht

Vanaf begin maart zit deze kleine groep in een intensieve briefwisseling met de Belastingdienst. Om het verloop globaal weer te geven een overzicht:

  • Maart 2019 – Van het Kantoor Den Haag ontvang men een brief met daarin het verzoek om informatie betreffende de AWBZ-claim. Tevens geeft de Belastingdienst in deze brief aan dat er vóór 25 maart 2019 gereageerd dient te worden.
  • Maart 2019 – De leden die deze brief hebben ontvangen reageren binnen 4 werkdagen.
  • Juli 2019 – Van het Kantoor Den Haag ontvangt men een kennisgeving navordering 2015. In deze brief geeft de Belastingdienst wederom aan geen reactie te hebben ontvangen op haar brief van maart 2019.
  • Juli 2019 – De leden reageren op de brief van juli 2019. In deze brief geeft men aan dat er door hen wel degelijk is gereageerd op het verzoek van de Belastingdienst van maart 2019. Ook geven de leden in deze brief aan dat er veel mensen in Nederland zijn die op dit moment in correspondentie zijn met de Belastingdienst betreffende hetzelfde onderwerp: De aftrekpost van € 5.400 bij de aangifte van 2015. Ook geven de leden in deze brief aan dat al deze mensen soortgelijke brieven van de Belastingdienst ontvangen, een aantal zelfs aangetekend met een bewijs van ontvangst. Kennelijk heeft de Belastingdienst al deze brieven niet ontvangen.
  • September 2019 – Van het Kantoor Den Haag ontvangen deze leden een brief met daarin wederom de mededeling dat men niet heeft gereageerd op de brief van maart 2019 en dat de Belastingdienst voornemens is af te wijken van onze aangifte over het jaar 2015.
  • September 2019 – Van diverse Belastingkantoren ontvangen de leden de navorderingsaanslag 2015 waarin dit keer wél wordt gereageerd op de brief die de leden hebben gestuurd in juli 2019. Kennelijk kwam de Belastingdienst er achter dat het ontkennen van de ontvangst niet zo ‘n goed idee was.
  • November 2019 – Alle leden sturen per aangetekende post wederom een uitgebreid bezwaarschrift naar aanleiding van de navordering van september. Ruim op tijd en alle brieven zijn afgeleverd.

Reactietermijn

Wat de Belastingdienst zich niet realiseert is dat, na het toegeven dat de brief wél was ontvangen ze daarmee de wettelijke reactietermijn heeft overschreden. De Belastingdienst heeft de wettelijke plicht om binnen een periode van 12 weken te reageren op een bezwaarschrift. Wanneer dat niet lukt dient de Belastingdienst binnen deze periode van 12 weken schriftelijk aan te geven dat de periode van 12 weken zal worden verlengd met ten hoogste 6 weken. Deze leden gaan dan ook het maximale boetebedrag vorderen bij de Belastingdienst. Dat bedrag is vastgesteld op € 1.442.

Vreemde volgorde

In de brief van de Belastingdienst staat nog iets vreemds. Er moet voor een bepaalde datum worden betaald. Ben je het er niet mee eens dan moet je uiterlijk een week later het bezwaarschrift hebben ingeleverd. Een vreemde situatie want normaal gesproken horen deze data in een andere volgorde te staan!

Onze workflow is er klaar voor

Alle verstuurde brieven van onze leden worden allemaal door de Werkgroep opgesteld. Inmiddels hebben we daarvoor een eigen workflow voor opgezet. We kunnen snel schakelen als dat nodig is en hebben volledig overzicht van alles wat er gebeurt.

Het is wel de bedoeling dat heel veel mensen mee gaan doen

Natuurlijk is het fijn dat zoveel mensen hun waardering uitspreken over al het werk dat de Werkgroep verzet en we zij blij met alle duimpjes, het delen van onze berichten en de over het algemeen positieve op- en aanmerkingen naar aanleiding van al onze publicaties, maar daar gaan we deze oorlog echt niet mee winnen!

We begrijpen heel goed dat er veel mensen zijn die eerst de kat uit de boom willen kijken alvorens ze bij ons aan boort stappen, maar nu is wel het moment aangebroken. De Belastingdienst móet wel reageren op het bezwaarschrift dat ze begin november ontvangen hebben. Ze zullen het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren en zullen aangeven dat de leden naar de Rechtbank moeten gaan om het daar verder uit te zoeken.

Dan is het moment aangebroken op de gezamenlijke procedure op te starten!

Hou er wel rekening mee dat aanmelden niet meer mogelijk is zodra de voorbereidingen van deze procedure gaan beginnen. Wanneer dat is kunnen we nog niet zeggen, dat is afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst op de bezwaarschriften die begin november zijn verstuurd.

De Belastingdienst voelt er niets voor om procedures af te wachten en is inmiddels druk bezig met het invorderen van het geld. Normaal mag dat pas nadat er uitsluitsel is over een bezwaarschrift, maar de regels zijn (intern) weer aangepast. Ook hebben een aantal leden te maken met een herziening van de zorg- en huurtoeslag over 2015 en moeten nu een deel van deze toeslagen terugbetalen.

We hebben veel en veel meer deelnemers aan de AWBZ-claim nodig om dit beleid van de Belastingdienst te keren en om gezamenlijk een vuist te maken in de komende juridische procedure.

Het is heel eenvoudig om je aan te melden

Er zijn maar 3 acties die van jullie worden verwacht:

  • De inkomensverklaringen opvragen bij de Belastingdienst
  • Deze inkomensverklaringen versturen naar de Werkgroep
  • De éénmalige vaste bijdrage van €50 betalen

Meer niet, de rest wordt allemaal verzorgd door de Werkgroep.

Iedereen die destijds de inkomensverklaringen heeft opgevraagd bij de Belastingdienst en nog niet naar ons heeft verstuurd moet dat de komende tijd gaan doen!

Geef wel duidelijk aan onder welk Belastingkantoor je valt (volledig adres graag).

Mochten er nog mensen zijn die denken: “Waar gaat dit over?”

 

Met vriendelijke groet,

    

Afmelden voor onze nieuwsbrief